site loader
site loader
28/05/2021 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมจัดซื้อวัคซีนทางเลือกเพิ่มทางเลือกให้สู้โควิด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมจัดซื้อวัคซีนทางเลือกเพิ่มทางเลือกให้สู้โควิด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเปิดแถลงข่าว แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในวันศุกร์นี้ (28 พ.ค.)

ทั้งนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ เนื้อหาระบุให้ ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่จำเป็นที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหามา เพื่อการให้บริการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ถือเป็นทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง ทั้งนี้ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ

การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามประกาศฉบับนี้ ให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ โดยให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นการเฉพาะ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานการดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ให้ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ

Related Post
ซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานข้อมูลผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” มีผู้ได้รับวัคซีน ซิโนฟาร์ม ทั้งหมด 67,992 คน

ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ประกาศเปิดให้ประชาชนจองคิวฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 สูตรไขว้ AP (เข็ม1 AstraZeneca, เข็ม Read more

พระมหาไพรวัลย์และพระมหาสมปอง เตรียมไลฟ์เฟซบุ๊กในวันที่ 3 ก.ย. เวลา 20.30 น. โดยระบุว่า ดังนั้นจะมาเป็น พส. Read more