site loader
site loader
06/08/2021 ก.ล.ต.สั่งหมอบุญ-เครือธนบุรีฯ ชี้แจงใน 7 วัน หลังดีลทิพย์ อ้างเสียมัดจำ600ล้าน

ก.ล.ต.สั่งหมอบุญ-เครือธนบุรีฯ ชี้แจงใน 7 วัน หลังดีลทิพย์ อ้างเสียมัดจำ600ล้าน

ก.ล.ต.สั่งหมอบุญ-เครือธนบุรีฯ ชี้แจงใน 7 วัน หลังดีลทิพย์ อ้างเสียมัดจำ600ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งให้ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THG) และนายบุญ วนาสิน ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการ เซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหมเพื่อนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ รวมถึงการเสียเงินมัดจำจำนวน 500-600 ล้านบาทจาก การผิดเงื่อนไขของสัญญา

โดยระบุว่า สืบเนื่องจากนายบุญในฐานะประธานกรรมการ THG ให้ข่าวผ่านสื่อเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ว่า ภายในสัปดาห์นี้ จะมีการเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหมที่เป็นหน่วยงานนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ ต่อมาในวันเดียวกัน โฆษกกระทรวง กลาโหมได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวและยืนยันว่า ขณะนี้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในสังกัดยังไม่มีแผน หรือความตกลงร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนใด ๆ ในการสั่งซื้อหรือนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์แต่อย่างใด นอกจากนี้ นายบุญ ยังกล่าวถึงการที่ต้องเสียเงินมัดจำเป็นจำนวน 500-600 ล้านบาท เนื่องจากผิดเงื่อนไขของสัญญาด้วย

ก.ล.ต. เห็นว่า เนื่องจากข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความขัดแย้งกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิด และอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ ก.ล.ต. จึง อาศัยอำนาจตามมาตรา 58 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ THG

และนายบุญ ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 พร้อมทั้งให้ THG เปีดเผยคำชี้แจงผ่าน ระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้มีหนังสือ 2 ฉบับ ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ THG และ นายบุญ วนาสิน ในฐานะประธาน กรรมการของ THG ให้ชี้แจงกรณีดังกล่าว เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2564 อย่างไรก็ดีคงต้องติดตามการแถลงตอ่ไป

Related Post

เซ็กซ์ครีเอเตอร์ (Sex Creator) ที่นำภาพหรือคลิปของตนเองในลักษณะลามกอนาจาร เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ

กระทรวงวัฒนธรรมของจีนออกแถลงการณ์ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่อนุญาตให้เด็กและเยาวชนจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมระดมทุนสำหรับศิลปินดารา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า วันที่ 29 ก.ย. จะมีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาก่อน 2 Read more

06/08/2021 เปิดตัวเลข ไฟเซอร์ รอบแรก จัดส่งไปที่ไหนบ้าง ให้ด่านหน้าทุกคนไม่ใช่แค่หมอ

เปิดตัวเลข ไฟเซอร์ รอบแรก จัดส่งไปที่ไหนบ้าง ให้ด่านหน้าทุกคนไม่ใช่แค่หมอ

เปิดตัวเลข ไฟเซอร์ รอบแรก จัดส่งไปที่ไหนบ้าง ให้ด่านหน้าทุกคนไม่ใช่แค่หมอ

หนังสือดังกล่าวระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอจัดส่งวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ รอบต้นเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดการป่วยรุนแรงและอัตราการเสียชีวิต และปกป้องระบบสาธารณสุขของประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 จากการปฏิบัติงานทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดจากการปฏิบัติงาน เช่น แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน คลีนิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อื่นๆ ตามการพิจารณาของสถานพยาบาล/หน่วยงานต้นสังกัด

ประเภทที่ 2 บุคลากรที่ไม่เคยได้วัคซีนใดๆ มาก่อน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ ทั้งนี้เนื่องจากวัคซีนจะเก็บอยู่ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ได้เพียง 1 เดือน

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจะส่งวัคซีนไฟเซอร์สำหรับผู้รับวัคซีนเข็ม 2 ในกลุ่มเป้าหมายประเภท 2 ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2564 และหากจังหวัดได้ตรวจสอบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติตามกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 1 และ 2 เพิ่มเติมสามารถแจ้งขอรับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมได้ที่กรมควบคุมโรค อนึ่ง ในกรณีที่มีวัคซีนเพียงพอ สามารถจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะเห็นสมควร

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า จากเอกสารแผนการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์รอบต้นเดือนสิงหาคม 2564 พบว่ามีวัคซีนที่จัดส่งรวม 322,800 โดส แบ่งออกเป็นกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 1 จำนวน 301,200 โดส และกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 2 จำนวน 21,600 โดส กำหนดการจัดส่ง 4-6 ส.ค. โดยพบว่า 10 จังหวัดแรกที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์มากที่สุด ได้แก่

อันดับ 1 นครราชสีมา 15,360 โดส
อันดับ 2 ชลบุรี 12,720 โดส
อันดับ 3 นนทบุรี 11,280 โดส
อันดับ 4 สงขลา 10,800 โดส
อันดับ 5 เชียงใหม่ 10,320 โดส
อันดับ 6 สมุทรปราการ 10,080 โดส
อันดับ 6 อุบลราชธานี 10,080 โดส
อันดับ 8 ขอนแก่น 9,840 โดส
อันดับ 9 สุราษฎร์ธานี 7,680 โดส
อันดับ 10 บุรีรัมย์ 7,200 โดส

ส่วนจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรน้อยที่สุด คือ สมุทรสงคราม และ ระนอง จังหวัดละ 1,200 โดส สำหรับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานส่วนกลางอยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรร

Related Post

ข่าวดี! ประชาชนทั่วไปกลุ่มเสี่ยง 13 จังหวัด เตรียมฉีดไฟเซอร์สัปดาห์นี้

วัคซีนไฟเซอร์

แฟนเพจอย่างเป็นทางการของสถานทูตสหรัฐ ประจำกรุงเทพมหานคร โพสต์ชุดรูปภาพ ชี้แจงการคำนวณวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1,503,450 โดส

รัฐบาลอนุมัติงบกว่า 9.3 พันล้าน จ่ายค่าวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส หาเพิ่มอีก 10 ล้านโดส

06/08/2021 กทม.จัดทำระบบ Home Isolation ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว

กทม.จัดทำระบบ Home Isolation ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว

กทม.จัดทำระบบ Home Isolation ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ทำให้มีผู้ป่วยที่รอเตียงหรือผู้ป่วยตกค้างในชุมชนจำนวนมาก เพื่อเป็นการสำรองเตียงในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดง กทม. จึงจัดระบบบริการผู้ป่วยที่สามารถดูแลแยกกักรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation : HI) โดยเน้นการดูแลรักษาสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว  ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ดูแลติดตามผู้ป่วย ซึ่งจะได้รับการประเมินอาการทุกวัน วันละ 2 ครั้ง พร้อมจัดอาหาร 3 มื้อ และมอบเครื่องวัดไข้แบบดิจิทัล เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และของใช้จำเป็น ที่สำคัญคือจะได้รับยารักษา เช่น ยาฟ้าทะลายโจร ยาฟาวิพิราเวียร์ ตามดุลพินิจของแพทย์ ในกรณีที่อาการแย่ลง จะมีการประสานส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาล” พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงระบบบริการผู้ป่วยที่แยกกักรักษาตัวที่บ้าน

จากการให้ข้อมูลของ พว.นารีรัตน์   เหลาสุภาพ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ระบุว่า ระบบ Home Isolation ของ กทม. ยึดรูปแบบการรักษาที่บ้านตามหลักสากล ทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาและแพทย์ได้เร็วกว่าการรอเตียง เมื่อผู้ป่วยได้เข้ามาในระบบ Home Isolation แล้ว จะมีแพทย์ พยาบาล ประเมินอาการทันที รวมถึงการพิจารณาให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ตามมาตรฐานการรักษาในโรงพยาบาลทุกประการ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจเมื่อต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน กทม.โดยสำนักอนามัย ได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดทำระบบการดูแลแยกกักรักษาตัวที่บ้าน Home Isolation ผ่านการแพทย์ทางไกล (AMED Telehealth  for Home Isolation) ที่ชื่อว่า ‘BKKHICare’ ทำให้การสื่อสาร และดูแลผู้ป่วยผ่านการแพทย์ทางไกล มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ต้องการเข้าสู่ระบบ Home Isolation สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 1330 ต่อ 14 เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสอบสวนโรคหรือประเมินอาการเบื้องต้น ซึ่งการคัดเลือกผู้ป่วยเข้าระบบ Home Isolation นั้น กทม. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ 4 ข้อ ได้แก่

1.ผู้ป่วยจะต้องได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจ RT-PCR หรือตรวจแบบ Rapid Test โดยโรงพยาบาลรัฐหรือศูนย์บริการสาธารณสุข
2. ผู้ป่วยจะต้องได้รับการประเมินแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มสีเขียว คือ ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ถ่ายเหลว จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส แต่ต้องไม่มีอาการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หายใจลำบาก นอกจากนี้ ผู้ป่วยและคนที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันต้องไม่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง (ระยะ 3, 4, 5)   โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และโรคอื่นๆ ตามดุลพินิจของแพทย์
3. ต้องมีอายุอยู่ในช่วง 15-60 ปี และไม่ใช่สตรีตั้งครรภ์
4. ที่พักอาศัยต้องมีความเหมาะสมสำหรับเป็นที่กักตัว และที่สำคัญ ผู้ป่วยต้องยินยอมกักตัวที่บ้านอีกด้วย

Related Post

“ได๋ ไดอาน่า” พูดจากใจ “ขอโกรธได้มั้ย?” ปล่อย พ่อแม่-ปู่ย่า อยู่ลำพัง แต่วานให้ไปดูหน่อย เพราะกลัวโควิด

ไฟเซอร์

กระทรวงสาธารณสุข ขอจัดส่งวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดการป่วยรุนแรงและอัตราการเสียชีวิต

ฟาริพิราเวียร์

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เตือนประชาชนอย่าซื้อยามารับประทานเองเพราะอาจได้ยาปลอมที่ไม่มีตัวยาสำคัญอยู่เลย

06/08/2021 “เภสัชกร” ติดโควิด แชร์ How to Home Isolation รักษาเองจนหายภายใน 9 วัน

“เภสัชกร” ติดโควิด แชร์ How to Home Isolation รักษาเองจนหายภายใน 9 วัน

“เภสัชกร” ติดโควิด
แชร์
How to Home Isolation รักษาเองจนหายภายใน 9 วัน

โลกออนไลน์ ได้แห่แชร์โพสต์ของเภสัชกรสาว เจ้าของเฟซบุ๊ก Suthamart Sathidkul ซึ่งได้โพสต์เมื่อวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา เล่าประสบการณ์ติดโควิด-19 ก่อนจะรักษาตัวจนหายภายใน 9 วัน ด้วยการ Home Isolation

หลังจากทราบว่าตัวเองติดโควิดราวๆ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 แต่ตกหล่นจากระบบcแม้ลงกรอกฟอร์มไปตามขั้นตอนแล้ว และยังไม่มีทีมงานใดเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งเธอได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ามา 1 เข็ม ประมาณเดือนกว่าๆ และเป็นคนแข็งแรง แม้ไม่ค่อยออกกำลังกาย แต่ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ ค่า bmi ไม่เกิน

ซึ่งแฟนที่อยู่ด้วยกันมาหลายวัน หรือคนที่ไปกินข้าวด้วยไม่มีใครติด คาดว่าอาจเพราะฉีดวัคซีนเลยไม่แพร่เชื้อให้ใคร

จากนั้นเธอจึงเริ่มประเมินอาการตัวเอง แต่ปรากฎว่าไม่มีอาการ เพราะตอนเจ็บคอ คัดจมูกเมื่อ 2 วันก่อน ก็กิน ไอบรูโพรเฟน กินยาแก้แพ้ พ่นยาลดการคัดจมูกไปแล้ว เลยจัดตัวเองอยู่กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวสดใส ไม่มีอาการ จึงตัดสินใจ Home Isolation

เภสัชกรสาว เผยวิธีรักษาและดูแลตัวเอง เริ่มจากเรื่องทั่วๆ ไป คือพยายามกินข้าวให้ครบ 5 หมู่ ทั้ง 3 มื้อ กินให้หลากหลาย ทั้งผัก ผลไม้ น้ำอุ่น หรือน้ำขิง ที่เขาว่าดีก็กินหมด นอนเยอะๆ ออกกำลังกาย

ประกอบกับส่วนตัวได้มีการทำความสะอาดห้องด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง แยกกันอยู่กับแฟน แยกโซนกันชัดเจน ไม่กินข้าวด้วยกัน ห้องน้ำก่อน-หลังใช้ต้องทำความสะอาดทุกครั้ง

การกินยา ส่วนตัวกิน Vitamin high dose ใครจะกินตามก็ดูเงื่อนไขของตัวเองด้วยว่าไตไหวไหม เคยเป็นนิ่วหรือเปล่า

Vitamin c ที่กินเป็นของ blackmore 1000 mgx3 ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น

Zinc 50 mg/day

Vitamin D 5000 iu/day

ไม่ได้กินฟ้าทะลายโจรแต่อย่างใด (แอบกินกระชายนิดหนึ่ง) เพราะหาไม่ได้และเอาจริงก็ไม่อยากกินขนาดนั้น เคยกินฟ้าทะลายโจรแล้วเหมือนเป็นกรดไหลย้อน

สำหรับยาที่กินก็จะกินตามอาการ คือ

ยากดการไอ terco-d (dextromethophan) 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น หลังอาหาร

ยาละลายเสมหะ ambroxol 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง

ยาลดไข้ ส่วนตัวไม่มีไข้ ถ้ามีก็กินพารา

ยาแก้เจ็บคอ กิน ibuprofen 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง

ยาลดน้ำมูก แก้แพ้ ส่วนตัวกิน telfast หรือ zyrtec สลับไป กินวันละ 1 เม็ด วันละครั้ง

ยาลดอาการคัดจมูก กิน nasolin 1 เม็ดวันละ 4 ครั้ง และพ่นจมูกด้วย otrivin และล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ

ถ้าระคายคอ ก็พ่นสเปรย์ รวมถึงกินยาอมด้วย

ทั้งนี้ ระหว่างรักษาตัว แนะนำให้จดอาการตัวเองในแต่ละวัน ถ้าเอกซเรย์ปอดได้บ่อยก็ยิ่งดี จะได้รู้ว่าเชื้อลงปอดหรือไม่ และหมั่นคอยวัดอุณหภูมิ และออกซิเจนด้วย เพราะหากมีอาการเหนื่อย มีไข้สูงมาก หายใจไม่เต็มปอด ให้ไปโรงพยาบาลทันที

Related Post

กระทรวงวัฒนธรรมของจีนออกแถลงการณ์ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่อนุญาตให้เด็กและเยาวชนจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมระดมทุนสำหรับศิลปินดารา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า วันที่ 29 ก.ย. จะมีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาก่อน 2 Read more

ตอนนี้ยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อสูงมากกว่า 15,000 คน ทำให้แนวคิดเรื่องของ “Home Isolation” จึงเริ่มเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวรับมือ