site loader
site loader
09/07/2021 เปิดเหตุผล ทำไมควรสวมหน้ากาก 2 ชั้น ลดแพร่เชื้อโควิด 19 ได้ดีแค่ไหน ?

เปิดเหตุผล ทำไมควรสวมหน้ากาก 2 ชั้น ลดแพร่เชื้อโควิด 19 ได้ดีแค่ไหน ?

ข้อมูลจาก WHO และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า หน้ากากอนามัยปกติสามารถป้องกันเชื้อไวรัสที่มากับละอองฝอยน้ำลายของผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้มากถึง 95% แต่ต้องเป็นการสวมหน้ากากที่แนบสนิทไปกับผิวหน้าให้ได้มากที่สุด หากสวมหน้ากากที่หลวม มีช่องว่างระหว่างหน้ากากกับใบหน้าระหว่างสวมใส่ ห่วงคล้องหูหย่อน หรือมีช่องโหว่บริเวณจมูก จะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสลดลงเหลือเพียง 41.3% เท่านั้น

การสวมหน้ากากอนามัยให้ได้ประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรค คือ การทำให้ขอบหน้ากากแนบสนิทกับใบหน้า ลดช่องว่างระหว่างใบหน้าและหน้ากากให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณข้างแก้ม และจมูก

การสวมหน้ากากอนามัยสองชั้น ไม่ได้ต้องการความหนาของชั้นกรองแต่อย่างใด แต่ต้องการให้หน้ากากแนบสนิทกับใบหน้ามากขึ้น ที่ควรทำคือการสวมหน้ากากอนามัยไว้ชั้นแรก จากนั้นสวมทับด้วยหน้ากากผ้า อาจไม่จำเป็นต้องเป็นผ้าที่หนามากก็ได้ แต่สวมเพื่อช่วยให้หน้ากากอนามัยกระชับกับใบหน้า และลดช่องว่างระหว่างใบหน้าและขอบหน้ากากให้ได้มากที่สุด

Related Post

ที่สุดของความไม่ธรรมดากับกิจกรรม Flex Delivery #ลุ้นฟินอิ่มฟรี ที่ครั้งนี้ Flex 104.5 เข้าคิวต่อแถวเพื่อสั่งจองความอร่อยที่เป็นกระแสดัง

‘จี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์’ ได้เข้าถือครองธุรกิจค่ายเพลงในชื่อ LOVEiS ENTERTAINMENT 100% ตั้งแต่ปี 2019 ในฐานะ Read more

หน้ากากผ้า

พ.อ.(พิเศษ) นพ.ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ถึงสถานการณ์ขณะนี้ว่า ประชาชนทั่วไป ไม่ควรสวมหน้ากากผ้าอีกต่อไปแล้ว