site loader
site loader
10/06/2021 เคาะแล้ว ราคาวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” 2 เข็ม 3,800 บาท ราคาเดียวทั่วประเทศ

เคาะแล้ว ราคาวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” 2 เข็ม 3,800 บาท ราคาเดียวทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในการประชุมมีมติกำหนดราคากลางค่าบริการวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” เรียบร้อยที่ ราคาเข็มละ 1,900 บาท หรือครบ 2 โดส จำนวน 2 เข็ม ราคา 3,800 บาท ซึ่งราคานี้รวมค่าบริการ ค่าประกัน และค่าสังเกตอาการที่ต้องใช้เวลา 40 นาที โดยมีแพทย์ติดตามและมีการวัดความดันระหว่างรอสังเกตอาการ อย่างไรก็ตามราคาวัคซีนของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งจะแตกต่างกันที่ค่าแพทย์ ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลจะไม่เท่ากัน

สำหรับวัคซีน Moderna คาดว่าน่าจะเข้ามาช่วงเดือนตุลาคมนี้ จำนวน 5 ล้านโดส แต่แบ่งให้สภากาชาด จำนวน 1 ล้านโดส เหลือ 4 ล้านโดส ต้องแบ่งให้โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ส่วนหนึ่ง จะเหลือประมาณ 3 ล้านกว่าโดส กระจายให้ 390 โรงพยาบาลเอกชนในเครือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศไทย

ที่มา : https://thestandard.co/price-moderna-vaccine-is-1900-baht-per-syringe/

Related Post
แคมป์คนงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น กล่าวว่า ในช่วงปิดแคมป์ 1 เดือน กระทรวงฯ จะจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยโควิด-19

โควิด แอฟริกาใต้

เฟซบุ๊กแฟนเพจ เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า แหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยืนยัน ล่าสุด มีรายงานว่าพบเชื้อสายพันธุ์เบตา

"จุตินันท์"  เชื่อพาราลิมปิกเกมส์ครั้ง 16 ขุนศึกนักกีฬาไทย จะสร้างความภูมิใจได้แน่นอน