site loader
site loader
21/05/2021 ใครฉีด วัคซีน 5 ยี่ห้อนี้ เตรียมเฮ! สหภาพยุโรป ต้อนรับเข้าประเทศแล้วนะ

ใครฉีด วัคซีน 5 ยี่ห้อนี้ เตรียมเฮ! สหภาพยุโรป ต้อนรับเข้าประเทศแล้วนะ

Vaccine Covid 19

NEW YORK TIME เผยข้อมูล สหภาพยุโรป (อียู) มีมติเห็นชอบเมื่อวันพุธ (19 พ.ค.) ให้เปิดพรมแดนแก่นักเดินทางจากภายนอกอีกครั้ง ซึ่งนักเดินทางเหล่านี้จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่อียูรับรอง ครบถ้วน หรือนักเดินทางจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงโรคโควิด-19 ต่ำ

การผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการเดินทางเข้ามานี้ จะเปิดรับนักเดินทางที่ได้รับวัคซีนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก คือ แอสตร้าเซนเนก้า, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน, โมเดอร์นา, ไฟเซอร์-ไบออนเทค และ ซิโนฟาร์ม

ส่วนรายชื่อประเทศที่เสี่ยงต่ำโรคโควิด-19 ต่ำและให้เข้าประเทศได้แล้ว คาดว่าจะมีการเปิดเผยได้เร็วที่สุดในวันศุกร์ (21 พ.ค.)

ที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกอียูชาติอื่น ที่เศรษฐกิจพึ่งพาการท่องเที่ยวน้อยกว่า โดยเฉพาะกลุ่มยุโรปเหนือ เห็นว่าอียูควรอนุญาตเฉพาะนักเดินทางที่มีความจำเป็นจริงๆ แต่ต่อมาก็ยอมลดเงื่อนไขเหล่านี้ลง หลังจากทั่วโลกมีความคืบหน้าเรื่องการฉีดวัคซีนมากขึ้น ขณะเดียวกันอียูก็ยอมให้ยกเลิกการผ่อนคลายนี้ได้ภายหลัง ถ้าหากพบว่าการผ่อนคลายนี้ทำให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้น

Related Post
ไฟเซอร์

FDA ประกาศเพิ่มคำเตือนลงในฉลากและใบแสดงข้อเท็จจริงการใช้วัคซีนของไฟเซอร์ และโมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด mRNA

วัคซีน โมเดอร์นา

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มีการกำหนดราคาให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาของโรงพยาบาลเอกชนอยู่ที่ 1,700 บาท/เข็ม

วัคซีน

หลังจากโควิดสายพันธุ์เดลต้าเริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับวัคซีนที่มีไม่รองรับสายพันธุ์เดลต้า