site loader
site loader
25/08/2021 ส่องภาพรวมกว่า 2 เดือน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ประชาชนได้กลับมาทำงาน ดึงรายได้เข้าประเทศ 829 ล้าน

ส่องภาพรวมกว่า 2 เดือน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ประชาชนได้กลับมาทำงาน ดึงรายได้เข้าประเทศ 829 ล้าน

ส่องภาพรวมกว่า 2 เดือน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ประชาชนได้กลับมาทำงาน ดึงรายได้เข้าประเทศ 829 ล้าน

จนถึงวันนี้ โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ได้เดินทางเข้าสู่เดือนที่สองของโครงการนี้แล้ว โดยเมื่อ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมศบค.เห็นชอบให้นักท่องเที่ยวในโครงการ เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอีก 7 แห่ง (7+7)

พบว่าโครงการนี้ มีตัวเลขที่น่าสนใจถือเป็น “การเริ่มต้นที่น่าสนใจ” และสามารถนำไปวิเคราะห์ภาพรวมของการเปิดประเทศได้ใน 120 วัน ตามแผนของ นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง “Phuket Tourism Sandbox ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเงินโดยตรง 829 ล้านบาท แบ่งเป็น

ค่าที่พัก 282 ล้านบาท

– ค่าซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยว หรือทัวร์ 194 ล้านบาท

– ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 175 ล้านบาท

– ค่าบริการทางการแพทย์ 124 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นค่าตรวจ swab ประมาณ 8,000 บาทต่อคน)

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 54 ล้านบาท

เงิน 829 ล้านบาท จะทำให้มีเงินรายได้หมุนเวียนกว่า 1,925 ล้านบาท (คำนวณจากตัวทวีคูณที่ 2.33 เท่า) ก่อให้เกิดการเพิ่มผลตอบแทนการจ้างงาน 210 ล้านบาท มีการจ้างงานมากขึ้น 2,719 คน จะเห็นได้ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ 704 ล้านบาท (ไม่นับบริการทางการแพทย์) ประมาณ 30% จะถูกส่งต่อให้กับพนักงาน (210 ล้านบาท) ดังนั้น จากคำพูดที่ว่า “โรงแรมคือผู้ได้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของ Phuket Tourism Sandbox” นั้น โดยข้อเท็จจริงโรงแรมหรือที่พักมีส่วนได้รับรายได้เพียงประมาณ 35% ของเงินที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายทั้งหมด (สูงกว่าสถานการณ์ปกติที่ 28%) ที่เหลือมีการกระจายไปยังส่วนอื่นๆ อาทิ ทัวร์ และร้านอาหาร

และมีเพียง 300 โรงแรมที่ได้รับการจองจากโครงการนี้ เมื่อเฉลี่ยรายได้แล้วจะพบว่า โรงแรมหนึ่งจะมีรายได้ไม่สูงมาก ลำพังเพียงรายได้จาก Phuket Toursim Sandbox ไม่สามารถทำให้โรงแรมก้าวข้ามจุดคุ้มทุนได้ (จ่ายดอกเบี้ยธนาคารยังไม่น่าจะพอเลย)

ดังนั้น กลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจาก Phuket Tourism Sandbox คือ กลุ่มพนักงานและลูกจ้างของสถานประกอบการต่างๆ ที่ได้กลับมาทำงานมากขึ้น มีเงินใช้มากขึ้นต่างหาก หลังจากหลายคนต้องหยุดงานไปกว่า 14 เดือน

อย่างไรก็ดี เราคาดหวังว่า โครงการภูเก็ตแซนบ๊อกซ์จะสามารถช่วยให้ ประชาชนไทย ในหลายๆ ภาคส่วนได้รับโอกาสในการทำงาน และสร้างรายได้อีกครั้ง เพื่อภาพรวมในเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Related Post

เพจการละครเวทีในเดนมาร์ก Cirkusrevyen (Circus Revue) โพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆ ของ สมเด็จพระราชินีมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งราชวงศ์เดนมาร์ก

ไม้ด่าง

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา บรรยากาศที่ตลาดคำเที่ยง อ.เมืองเชียงใหม่ แหล่งจำหน่ายพันธุ์ไม้ใหญ่ที่สุดของจังหวัด เต็มไปด้วยความคึกคัก

ทางด่วน

นับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ที่ทุกคนรอคอย บางครอบครัวมีแพลนเพื่อเดินทางไปเที่ยว Flex เลยขอเอาข้อมูลเรื่องการเดินทางมาฝากกัน