site loader
site loader
20/05/2021 “ม.33เรารักกัน” เฟส 2 มาแล้ว เตรียมรับเงินเข้าแอปฯ “เป๋าตัง” 2,000 บาท

“ม.33เรารักกัน” เฟส 2 มาแล้ว เตรียมรับเงินเข้าแอปฯ “เป๋าตัง” 2,000 บาท

“ม.33เรารักกัน” เฟส 2 มาแล้ว เตรียมรับเงินเข้าแอปฯ “เป๋าตัง” 2,000 บาท

ชาวประกันสังคมผู้มีสิทธิ์ “ม.33เรารักกัน” เฟส 2 เตรียมรับโอนเงินเข้าแอปฯ “เป๋าตัง” 2,000 บาท จำนวน 8.11 ล้านคนที่มีสิทธิ์  ซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีอัตโนมัติ เพิ่มอีก 2,000 บาท ซึ่งจะแบ่งเป็นการโอนเงิน 2 รอบ รอบละ 1,000 บาท คือ

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ครั้งที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

โดยผู้ประกันตนประกันสังคม สามารถใช้จ่ายวงเงินได้ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” เช่นเดิม ซึ่งจะสามารถใช้ซื้อสินค้า และบริการได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้า คนละครึ่ง และเราชนะ

อย่างไรก็ตามได้รับเงินเยียวยาแล้ว ใช้จ่ายกันให้คุ้มค่า ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจ จากสิทธิ์ที่เราได้รับกันนะ

Related Post
LEO Aqua Fest

เรียกว่านับถอยหลังอีกไม่นาน ความมันส์ของคอนเสิร์ตแห่งปีจะระเบิดขึ้นอีกครั้ง กับ LEO Presents Flex Aqua Fest 2023 ในวันเสาร์ที่ Read more

จี๊บ เทพอาจ

จี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์ ในฐานะผู้บริหารค่ายเพลงชื่อดัง LOVEiS Entertainment เปิดโครงการ Charity100 ร้านค้าเพื่อ “ร้านค้ารายย่อย”

ดีอีเอส

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กล่าวว่า ได้เชิญผู้ให้บริการมารับทราบคำสั่งศาลที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์