site loader
site loader
20/05/2021 เทรนด์สุขภาพใหม่ “ฝังชิปจิ๋วไร้สาย” ตรวจสอบกระบวนการในร่างกาย

เทรนด์สุขภาพใหม่ “ฝังชิปจิ๋วไร้สาย” ตรวจสอบกระบวนการในร่างกาย

เทรนด์สุขภาพใหม่ “ฝังชิปจิ๋วไร้สาย” ตรวจสอบกระบวนการในร่างกาย

ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่า เทรนด์สุขภาพ นับเป็นเรื่องราวอันดับต้นๆ ที่คนเราสนใจเลยทีเดียว และเทคโนโลยีเองก็พัฒนาไปไกล จนสามารถช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นอีกด้วย โดยล่าสุดนักวิจัยจากโคลัมเบีย เอนจีเนียริง ในสหรัฐอเมริกา ได้สร้างระบบชิปเดี่ยวที่เล็กที่สุดในโลกโดยใช้ปริมาตรรวมน้อยกว่า 0.1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร เทียบเท่าขนาดเล็กเท่าตัวไรฝุ่นและมองเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เท่านั้น ซึ่งสามารถฉีดเข้าร่างกายโดยเข็มฉีดยา โดยชิปดังกล่าวจะเข้าไปสร้างวงจร และสามารถสื่อสารกลับมาในการตรวจสอบร่างกายของผู้ที่ถูกฉีด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในทางชีวภาพของสรีรร่างกาย หรือตรวจสอบโรคด้อย่างว่องไวอีกด้วย

ทั้งนี้ เป้าหมายของทีมวิจัย คือการพัฒนาชิปนี้ ซึ่งคาดว่าในอนาคตอันใกล้ เราคงจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของมนุษยชาติต่อไปนะ

Related Post

ล่าสุด คุณตัน ภาสกรนที นอกเหนือจากที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยมาในทุกวิกฤตที่ผ่านมาแล้ว ตอนนี้ ยังสละตึกว่างของตัวเองเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด

ชาวประกันสังคมผู้มีสิทธิ์ "ม.33เรารักกัน" เฟส 2 เตรียมรับโอนเงินเข้าแอปฯ "เป๋าตัง" 2,000 บาท ซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

เรื่องน่ารักในโลกออนไลน์มาอีกแล้ว ครั้งนี้เป็นของ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Thiti Sawatdee ซึ่งเป็นพนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่