site loader
site loader
05/07/2021 คลัง ย้ำใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ไม่ได้ แต่พร้อมพิจารณาร่วมกับเอกชนอีกครั้ง

คลัง ย้ำใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ไม่ได้ แต่พร้อมพิจารณาร่วมกับเอกชนอีกครั้ง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีผู้ให้บริการแฟลตฟอร์มส่งอาหารเดลิเวอรี่ (delivery) รายหนึ่ง ได้มีการให้บริการชำระเงินค่าอาหารด้วยสิทธิในโครงการ “คนละครึ่งเฟส3” นั้น ว่า ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิผ่านคนกลาง และที่ผ่านมาผู้ให้บริการดังกล่าวไม่ได้มีการขออนุญาตดำเนินการมายังกระทรวงการคลังแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังจะมีการส่งหนังสือแจ้งตักเตือนไปยังผู้ประกอบการรายดังกล่าว ส่วนจะมีการพิจารณาบทลงโทษหรือไม่ยังต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้ง

โดยโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึง กรณีสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสมาคมภัตตาคารไทย เตรียมเสนอขอให้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง และ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ในการสั่งซื้ออาหารผ่านผู้ประกอบการแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย หลังได้รับผลกระทบจากมาตรการงดนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน ว่า หากมีการเสนอเข้ามา ก็จะพิจารณาและหารือในรายละเอียดก่อน โดยต้องดูเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วม รวมถึงขั้นตอนการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้วยกัน ซึ่งเรื่องนี้คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

Related Post
คนละครึ่ง

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท เปิดเผยว่า จะไม่มีการเลื่อนมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.2564

คนละครึ่ง

(สศช.) ระบุว่า กระทรวงการคลัง อาจจะเสนอให้เลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่จะเริ่มวันที่ 1 ก.ค.2564 นี้ออกไปอย่างน้อย 1 Read more

คนละครึ่ง

โครงการคนละครึ่ง เฟส 3  จะเปิดลงทะเบียนวันแรก วันที่14 มิ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. กำหนดคนเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคน