site loader
site loader
05/08/2021 ปลัดสาธารณสุขนำทีมผู้บริหาร ออกแถลงการณ์ปกป้องอาจารย์หมอถูกโจมตีด้วย ถ้อยคำรุนแรง

ปลัดสาธารณสุขนำทีมผู้บริหาร ออกแถลงการณ์ปกป้องอาจารย์หมอถูกโจมตี
ด้วย
ถ้อยคำรุนแรง

วันนี้ (3 ส.ค.) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทีมผู้บริหารกระทรวง ประกาศแถลงการณ์กระทรวงสาธารณสุข กรณีการแสดงความคิดเห็นต่อคณะคณาจารย์ด้านวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ตามที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มด้วยถ้อยคำที่รุนแรงจนมีผลกระทบต่อการทำงานและต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ของคณาจารย์ในคณะที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข เช่น ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ, ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

กระทรวงสาธารณสุขขอเรียนทำความเข้าใจว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เรียนเชิญคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันมาช่วยเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน โดยที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 และทุกท่านได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในฐานะนักวิชาการอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ทั้งนี้ คณาจารย์ทุกท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย หรือการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนแต่อย่างใด

กระทรวงสาธารณสุขขอขอบพระคุณ ชื่นชมและให้กำลังใจคณาจารย์ทุกท่านในความเสียสละ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และขอให้สังคมได้ร่วมเข้าใจและรับทราบบทบาทที่มีคุณค่ายิ่งของคณาจารย์ทุกท่านในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 3 สิงหาคม 2564

Related Post
ขสมก.

เตรียมพร้อมเข้าสู่ Cashless Society ด้วยการรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของ ขสมก.

ครูลูกกอล์ฟ

ครูลูกกอล์ฟ ออกตัวผ่านอินสตาแกรม loukgolflgถึง ‘พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ในวงการ’  จากนั้นก็แสดงความเห็นแบบ ‘ด้วยรักและเคารพนะคะ ’

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี