site loader
site loader
06/08/2021 อย.เตือน ห้ามซื้อยา “ฟาวิพิราเวียร์” กินเอง เสี่ยงเจอยาปลอม ใช้ผิดวิธี อันตรายถึงตาย

อย.เตือน ห้ามซื้อยา “ฟาวิพิราเวียร์” กินเอง
เสี่ยงเจอยาปลอม ใช้ผิดวิธี อันตรายถึงตาย

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏมีการขายยาฟาวิพิราเวียร์โดยไม่ได้รับอนุญาต เตือนประชาชนอย่าซื้อยามารับประทานเองเพราะอาจได้ยาปลอมที่ไม่มีตัวยาสำคัญอยู่เลย หรือได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานทำให้เสียโอกาสในการรักษา และอาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อน รวมถึงการซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตผู้ป่วยอาจไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการใช้ยา

ซึ่งปัจจุบันเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาในระบบที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ยาฟาวิพิราเวียร์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องสั่งจ่ายและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ จำเป็นต้องติดตามอาการข้างเคียงและผลการรักษาระหว่างการใช้ยา รวมทั้งสภาพร่างกายและความเหมาะสมของผู้ป่วย รวมทั้งต้องใช้ยาด้วยความระมัดระวัง เพราะหากไม่ถูกต้องอาจดื้อยา และ มีผลทำให้เสียชีวิตได้

และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ไม่หวังดีหลอกขายยาให้แก่ประชาชน ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งการกระทำนี้เข้าข่ายผิดกฎหมาย วอนขอหากประชาชนสงสัยว่ายาฟาวิพิราเวียร์ที่ได้รับเป็นยาปลอมสามารถสอบถามและแจ้งเบาะแสที่สายด่วน 1556 อีเมล์ 1556@fda.moph.go.th

Related Post

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีความคืบหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะบริจาควัคซีนให้กับประเทศไทย

ไข้หวัดนก

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ได้รับการยืนยันว่า ชายชาวมณฑลเจียงซูคนหนึ่ง เป็นมนุษย์คนแรกที่ติดโรคไข้หวัดนกชนิดหายาก ที่เกิดจากไวรัส H10N3

Home Isolation

ระบบ Home Isolation ของ กทม. ยึดรูปแบบการรักษาที่บ้านตามหลักสากล ทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาและแพทย์ได้เร็วกว่าการรอเตียง