site loader
site loader
12/05/2022 สธ. เตรียมไฟเขียว ลดเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 3 ข้อเสนอเปิดนำร่องผับบาร์ ขึ้นกับ ศบค.พิจารณา

สธ. เตรียมไฟเขียว ลดเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 3 ข้อเสนอเปิดนำร่องผับบาร์ ขึ้นกับ ศบค.พิจารณา

กระทรวงสาธารณสุขประกาศลดระดับเตือนภัยโควิดเหลือระดับ 3 ทั่วประเทศ ขณะที่การขอนำร่องเปิดสถานบันเทิงผับบาร์ ขึ้นอยู่ที่ ศบค.พิจารณา
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โควิด 19 ว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง สอดคล้องกับทั่วโลก จากเดิมเราคาดการณ์ว่าช่วงหลังสงกรานต์จะติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่จากความร่วมมืออย่างดีของประชาชนทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี ไม่มีการระบาดใหญ่ตามมา ดังนั้น ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคโควิด 19 ที่มี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้มีการประกาศลดระดับการเตือนภัยโควิด จากระดับ 4 เหลือระดับ 3 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ยังคงขอให้ทุกคนงดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ระบบปิดที่มีการระบายอากาศไม่ดี และสถานที่แออัด

สำหรับการร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก การเดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด และการเดินทางเข้า-ออกประเทศ หากเป็นคนทั่วไปสามารถดำเนินการได้ แต่ให้เลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ

สำหรับกลุ่มเสี่ยง 608 คือ ผู้สุงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ 3 เข็ม ให้เลี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกลุ่มจำนวนมาก เลี่ยงโดยสารยานพาหนะขนส่งสาธารณะทุกประเภท และงดเดินทางไปต่างประเทศ ถือเป็นข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ไม่เกี่ยวกับมาตรการบังคับแต่อย่างใด

เมื่อถามว่า มีผู้ประกอบการสถานบันเทิงเรียกร้องให้พิจารณาเปิดพื้นที่นำร่องผับ/บาร์ มีความเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร นพ.โอภาส กล่าวว่า จะต้องมีการหารือในที่ประชุม ศบค.อีกครั้ง

Related Post

ยายอายุ 70 ไปฉีดวัคซีน แต่หลงกับลูก เดินงงๆ จนได้ฉีดแอสตร้าฯ สองเข็มทั้งซ้ายขวา

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เปิดแถลงข่าวถึงกระแสข่าวที่พระมหาไพรวัลย์ วรวัณโณ จะลาสิกขา โดยระบุ ว่า คาดว่าเจ้าตัวคงยังไม่สึกเร็วๆ นี้

พอส

(6 ก.ค.64) ได้มีพิธีเคลื่อนขบวน ร่างน้องพอส อย่างสมเกียรติ โดยมีอาสากู้ภัยหลายทีมมาร่วมในขบวนด้วย