site loader
site loader
10/06/2021 ยกเลิก “เปิดเผยข้อมูล” ในแอป “เป๋าตังค์” ลดความกังวลประชาชนแล้ว

ยกเลิก “เปิดเผยข้อมูล” ในแอป “เป๋าตังค์” ลดความกังวลประชาชนแล้ว

ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า จากกรณีที่ธนาคารได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังเวอร์ชันล่าสุด โดยกำหนดให้ผู้ใช้งาน “เลือก” ให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตร นำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตัง และเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐนั้น พบว่า ผู้ใช้งานแอปฯเป๋าตังมีความกังวลเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

ทั้งนี้ เพื่อความสบายใจของผู้ใช้งาน และความโปร่งใส ธนาคารจึงได้ยกเลิกระบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทั้ง 3 ส่วนออกจากแอปฯเป๋าตัง สำหรับผู้ใช้งานที่ได้กดให้ความยินยอมไปแล้ว ระบบจะทำการยกเลิกให้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่คืนวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ที่มา : https://money.kapook.com/view242395.html

Related Post

ปัญหา SMS ก่อกวนไม่คืบหน้าหลังสั่งบล็อก SMS แล้วถึง 30 วัน ยังมีผู้ร้องเรียนเฉลี่ยวันละ 100 ราย Read more

เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์สุดมันส์ในวันฮาโลวีนของปีนี้เลย กับ Flex 104.5 x PMCU x DV8 Present “Siam Read more

แคมป์คนงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น กล่าวว่า ในช่วงปิดแคมป์ 1 เดือน กระทรวงฯ จะจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยโควิด-19