site loader
site loader
27/07/2021 หมอจุฬาฯ แนะนำ “Home Isolation” ที่บ้าน ให้ประชาชนเตรียมรับมือ

หมอจุฬาฯ แนะนำ “Home Isolation” ที่บ้าน ให้ประชาชนเตรียมรับมือ

หมอจุฬาฯ แนะนำ “Home Isolation” ที่บ้าน ให้ประชาชนเตรียมรับมือ

แน่นอนว่า ตอนนี้ประเทศไทย ประสบปัญหาในเรื่องของผู้ป่วยที่ติดเชื้อสูงมากกว่า 15,000 คน รวมทั้งมีอาการที่หลายระดับ ทำให้แนวคิดเรื่องของ “Home Isolation” จึงเริ่มเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวรับมือ

ซึ่งหากคุณติดโควิด-19 อาการไม่หนักและแพทย์ให้รักษาตัวที่บ้านหรือ Home Isolation คุณควรดูแลตัวเองอย่างไร

ผศ.นพ. โอภาส พุทธเจริญ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและดูแลตัวเอง เมื่อเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่เข้าเกณฑ์รักษาตัวที่บ้าน รวมถึงผู้ป่วยที่อาการหนักแต่ยังต้องรอเตียงอยู่ที่บ้าน

อันดับแรกคือ ไม่ควรเดินทางออกนอกที่พัก แยกการใช้ชีวิตกับผู้อื่นในบ้าน ทั้งอาหารการกิน หรืออยู่ในห้องเดี่ยวที่อากาศถ่ายเทได้ดี หากทำไม่ได้ให้แยกจากคนอื่นให้มากที่สุด ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นหรือต้องใช้หลังสุดและทำความสะอาดหลังใช้เสร็จแล้ว

ถ้าอาการหนักมากขึ้น คำแนะนำโดยทั่วไป คือ ต้องไปโรงพยาบาล แต่ถ้ายังไม่สามารถเข้าโรงพยาบาลได้ การประคับประคองอาการที่ทำได้ คือ การเตรียมยาลดไข้ ยาจำเป็นบางอย่างสำหรับอาการเสียน้ำ เช่น เกลือแร่ เป็นต้น

สำหรับเกณฑ์ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่กักตัวที่บ้าน จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้

ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ

อายุไม่เกิน 60 ปี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

อยู่คนเดียว หรือมีผู้อยู่ร่วมไม่เกิน 1 คน

ไม่มีภาวะอ้วน

ไม่มีโรคร่วม ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง (ระยะ 3,4,5) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

ส่วนข้อปฏิบัติตัวและสังเกตอาการตัวเอง จาก ผศ.นพ.โอภาส อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ รพ.จุฬาลงกรณ์ มีดังนี้

เตรียมปรอทวัดไข้ และเครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว วัดออกซิเจนด้วยวิธีเดิน 6 นาที

การวัดออกซิเจนด้วยวิธีเดิน 6 นาที (6 minutes walk test) เป็นการตรวจการแลกเปลี่ยนของก๊าซ ที่ดีกว่าการวัดแบบที่ผู้ป่วยนั่งอยู่เฉย ๆ เพราะเป็นค่าชี้วัดลำดับต้น ๆ ของการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ผิดปกติ ในผู้ป่วยบางคนที่มีพยาธิสภาพของปอด ซึ่งถ้าเป็นน้อย ๆ อยู่เฉย ๆ จะไม่มีอาการ จะไม่เหนื่อย แต่ถ้าเริ่มเดินสักพัก การแลกเปลี่ยนก๊าซจะลดลง ค่านี้จะช่วยบอก ว

วิธีการทำ 6 minutes walk test ก็คือให้ใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (pulse oximeter) วัดค่าออกซิเจนในเลือดแล้วจดไว้ เครื่องจะบอกค่าการแลกเปลี่ยนของค่าออกซิเจนในเลือดกับชีพจร จากนั้นให้เดินเป็นเวลา 6 นาที หรือ 3 นาทีสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ต้องเดินเร็ว เดินไปเดินมาในห้อง แล้วกลับมาวัดซ้ำ ถ้าค่าลดลงมากกว่า 4 จากเดิมเท่าไหร่ก็ตาม ถือว่าผิดปกติ หรือถ้าวัดครั้งแรกได้น้อยกว่า 95 แสดงว่าผิดปกติตั้งแต่ต้น ให้โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลและรายงานแพทย์ทันที

ส่วนใหญ่ดูที่อาการเหนื่อยและการมีไข้ โดยทั่วไปก่อนที่แพทย์จะอนุญาตให้ผู้ป่วยมากักตัวที่บ้านได้จะต้องผ่านการเอ็กซเรย์ปอดมาแล้วเพื่อยืนยันว่าไม่มีอาการปอดอักเสบ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางคนอาจไม่มีอาการปอดอักเสบในตอนแรก แต่มามีอาการทีหลัง หากเป็นเช่นนี้ต้องกลับมาประเมินใหม่ที่โรงพยาบาล ซึ่งผู้ที่ปอดอักเสบมักจะต้องมีอาการเพิ่มขึ้น เช่น มีไข้ มีอาการเหนื่อย และค่าออกซิเจนในเลือดต่ำผิดปกติ

ถ้าผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงดี อายุไม่มาก การกักตัวที่บ้านถือว่าค่อนข้างปลอดภัย แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการแย่ลงแต่ยังหาเตียงไม่ได้ จำเป็นที่ต้องรักษาตัวที่บ้านระหว่างรอเตียง กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องระมัดระวัง แนะนำให้ดูอาการอย่างใกล้ชิดและวัดออกซิเจนวันละ 1-2 ครั้ง หากมีอาการเพิ่มขึ้น เช่น เหนื่อย ให้เตรียมออกซิเจนไว้น่าจะสำคัญที่สุด และการนอนคว่ำ (ศัพท์ทางการแพทย์เรียกการทำ prone) จะทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซดีขึ้น

ผู้ป่วยสีเขียวกักตัวที่บ้าน หากครบ 14 วัน ไม่ต้องสวอบหาเชื้ออีกครั้ง

ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านและรักษาจนหายป่วยแล้ว แนะนำให้กักตัวต่ออย่างน้อย 14 วัน เพราะว่าช่วง 14 วันนี้เป็นช่วงที่ยังสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ ขอให้กักตัวอยู่ในห้อง กินข้าวในห้องแยกจากคนอื่น แยกห้องน้ำ เมื่อครบ 14 วันแล้วสามารถใช้ชีวิตแบบ “นิวนอร์มอล” ได้ตามปกติ เพราะถือว่าพ้นระยะแพร่กระจายเชื้อแล้ว

คำถามที่ว่าเมื่อกักตัวครบ 14 วันหลังจากหายป่วยแล้ว จะต้องไปสวอบหาเชื้อซ้ำหรือไม่ ผศ.นพ.โอภาสกล่าวว่าไม่จำเป็น เพราะว่าหลังหายป่วยเชื้อจะน้อยลง แต่ไม่ได้หายไปหมด ดังนั้นการตรวจโดยวิธีการตรวจสวอบหรือว่าแยงโพรงจมูกจะยังเจอเชื้ออยู่ แต่ว่าเชื้อที่เจอเป็นซากเชื้อ คนจะเข้าใจผิดว่า พอออกมาแล้วหาย กลับมาทำงานจะต้องสวอบก่อนเข้าทำงาน จริง ๆ ไม่จำเป็น เพราะว่าอาจจะยังตรวจเจออยู่ แต่ว่าสิ่งที่ตรวจเจอ มันเป็นซากเชื้อทำให้เราเข้าใจผิดว่าเรายังไม่หายเสียที

แต่หากหายป่วยแล้ว กักตัวครบ 14 วันแล้วมีอาการกลับมาเป็นซ้ำ เช่น คัดจมูก มีไข้ ก็แนะนำให้ไปทำสวอบซ้ำได้ และสำหรับผู้ที่หายป่วยแล้วเป็นเวลา 3 เดือน สามารถรับวัคซีนได้ตามปกติ 1 เข็ม

Related Post
เจ้าชาย วิลเลี่ยม

เจ้าชายวิลเลียมทรงทวีตข้อความว่า พระองค์ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วเมื่อต้นสัปดาห์นี้

กิ่งแก้ว

นายวราวุธ กล่าวว่า ได้ให้ทางกรมควบคุมมลพิษ เข้าประเมินสถานการณ์ในช่วงเช้าว่าทั้งสองแห่งนั้นเกิดมลภาวะอย่างไรหรือไม่

ซิโนฟาร์ม

เพจ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy แจ้งรายงานผลสรุปจำนวนองค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม”

05/07/2021 ตงตง ประกาศกักตัว 14 วัน หลังใกล้ชิด สมรักษ์ คำสิงห์

ตงตง ประกาศกักตัว 14 วัน หลังใกล้ชิด สมรักษ์ คำสิงห์

ตงตง ประกาศกักตัว 14 วัน หลังใกล้ชิด สมรักษ์ คำสิงห์

จากกรณีที่ สมรักษ์ คำสิงห์ ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าตนเองติดโควิด โดยทราบผลเมื่อช่วงเย็นของวันนี้(3ก.ค.2564) ทำให้ดาราหนุ่ม ตงตง ที่อยู่ใกล้ชิด ประกาศกักตัว 14 วันทันที

ทั้งนี้ในช่วงเช้าของวันที่ 3 ก.ค. ตงตง พร้อมด้วยครอบครัว “คำสิงห์”  ได้เดินทางมายังสตูดิโอด้านหลังตึก GMM GRAMMY เพื่อเข้าทำการ SWAB เพื่อหาเชื้อล่วงหน้า ก่อนจะมีคิวเข้าอัดรายการเกลือวันเด้อ ในวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. แต่ ในช่วงเย็นของวันที่ 3 ก.ค.2564  สมรักษ์ คำสิงห์ ได้รับแจ้งจางทางโรงพยาบาลว่า “พบเชื้อโควิด-19”

แต่ผลตรวจของ ตงตง และคนอื่นๆ  มีผลเป็นลบ คือไม่พบเชื้อ แต่ยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างดาราหนุ่มจึงประกาศทำการกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าสังเกตุอาการ และรอไปตรวจหาเชื้ออีกครั้ง

Related Post

ตกใจกันละสิ ป๋าเต็ด ยุทธนา คว้าอันดับที่ 35 มาได้ จากการแข่งขัน รายการ Asian Poker Read more

ฮิตไม่ไหว! กับเพลง “ทักครับ” ของ 2 หนุ่ม วง LIPTA ที่กำลัง เป็นไวรัลสุดฮิตในโซเชียลทุกช่องทาง Read more

กลับมาอีกครั้งกับโปรเจคที่มีชื่อว่า “ระบายมาโปรเจค” กับเพลง “ระบายมา” โดย พัด วรภัทร วงศ์สุคนธ์ ได้ชวน First Read more

23/06/2021 “วิโอเลต วอเทียร์” ทำ “กักตัว” ดังถล่มทลาย ฟาดชาร์ตทุกพื้นที่ ปังไกลถึงนิวยอร์ก ขึ้น Digital Billboard ใจกลาง Times Square

“วิโอเลต วอเทียร์” ทำ “กักตัว” ดังถล่มทลาย ฟาดชาร์ตทุกพื้นที่ ปังไกลถึงนิวยอร์ก ขึ้น Digital Billboard ใจกลาง Times Square

“วิโอเลต วอเทียร์” ทำ “กักตัว” ดังถล่มทลาย ฟาดชาร์ตทุกพื้นที่
ปังไกลถึงนิวยอร์ก ขึ้น Digital Billboard ใจกลาง Times Square

หลัง “วิโอเลต วอเทียร์” คัมแบ็คกลับมาในลุคสนุกสนาน สดใส ปล่อยเพลง “กักตัว” ที่ไม่ได้เป็นเพลงเกี่ยวกับการกักตัวธรรมดาทั่วไป เธอเติมเต็มความสดใส และใส่ความเซ็กซี่ ขี้เล่น ในแบบฉบับของเธอลงไป แถมสร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยการคว้าตัวพระเอกซุปตาร์ช่อง 3 อย่างหนุ่ม “เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข” มารับบทพระเอก MV ให้ โดยหลังจาก MV ถูกปล่อยออกไปสร้างความตื่นเต้นให้บรรดาแฟนเพลง และพี่น้องสื่อมวลชนในวงการเพลงเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องราวของ MV ที่สาววีสวมบทแม่นาคยุค 2021 อยาก “กักตัว”

คนรักอย่างหนุ่มเจมส์ให้อยู่ด้วยตลอดเวลา รวมไปถึงสีสันที่สดใส สบายตาใน MV ที่ทำให้ถูกพูดถึงอย่างรวดเร็ว จนติดอันดับ 6 บน Twitter Trend, อันดับที่ 11 บน YouTube Trend แถมยังคงติดเทรนต่อเนื่อง 1 สัปดาห์  และติดอันดับชาร์ตเพลงฮิตอีกหลากหลายแพลตฟอร์ม นับว่าเพลง “กักตัว” โดนใจแฟนเพลง จนฮิตติดชาร์ตบนหน้าปัดคลื่นวิทยุบ้านเราเรียบร้อย

นอกจากเพลง “กักตัว” จะเปรี้ยงปังดังสุดโต่งบนหน้าปัดคลื่นวิทยุแล้ว เพลงนี้ยังติดชาร์ตอันดับที่ 22 บน Daily Top 200 , ได้ขึ้นปกเพลย์ลิสต์ “ป็อปโดนใจ” บน Spotify มากไปกว่านั้น “วิโอเลต วอเทียร์” ยังสร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทย เมื่อเธอได้เข้าร่วมแคมเปญ “EQUAL” โครงการที่ส่งเสริมความเท่าเทียมให้กับผู้หญิงในวงการเพลงทั่วโลก โดยสาววีได้ขึ้น Digital Billboard ใจกลาง Times Square เรียกว่าปังไกลถึงนิวยอร์ก งานนี้ต้องขอขอบคุณ “Spotify Asia” และ “Spotify Thailand” Hashtag #spotifyequal ไม่เพียงเท่านี้เธอยังได้รับแรงสนับสนุนจากฝั่ง Digital Streaming Platforms อีกเพียบไม่ว่าจะเป็นการได้ขึ้นปกเพลย์ลิสต์

“Thai Pop Supreme” เพลย์ลิสต์เพลงไทยที่มีผู้ฟังเยอะที่สุด, ติด Top 20 Daily Chart และเร็ว ๆ นี้ “วิโอเลต วอเทียร์” จะมี Exclusive Vertical Music Video ของเพลง “กักตัว” บน Apple Music อีกด้วย ตามมาด้วย #กักตัวChallenge ได้รับการแนะนำให้เป็น Trending Sound และได้ยอดวิวไปมากกว่า 18 ล้านวิวบน TikTok ก็ต้องยกรันเวย์นี้ให้ชีไปครองนะ

Related Post
เบน ชลาทิศ

เบน ชลาทิศ กลับมาทำเพลงครั้งนี้ จะขาดรสชาติเดิมที่ผู้คนหลงรักในเสียงของเขาไปไม่ได้ และเพลง ‘วงกลม’ คือเพลงๆ นั้น

“ตลอดไปของฉันจะเป็นของเธอ” เพลงนี้มีเนื้อหาความหมายเกี่ยวกับความรัก และช่วงเวลาที่ได้อยู่ ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือคนรัก

แพรซัน

“ใจหายอ่ะ สงสัยอยู่ที่เธอ” ผลงานแรกจาก Praesun ที่มาพร้อมกับความสดใส เตรียมขโมยหัวใจของทุกคนให้เข้ามาอยู่ด้วยกันให้หมดเลย 

01/06/2021 สนุกสนาน และสดใส ฉบับ “วิโอเลต วอเทียร์” ที่ชวน “เจมส์ จิรายุ” มา “กักตัว” ในสไตล์คนคลั่งรักช่วง Quarantine

สนุกสนาน และสดใส ฉบับ “วิโอเลต วอเทียร์” ที่ชวน “เจมส์ จิรายุ” มา “กักตัว” ในสไตล์คนคลั่งรักช่วง Quarantine

สนุกสนาน และสดใส ฉบับ “วิโอเลต วอเทียร์” ที่ชวน “เจมส์ จิรายุ” มา “กักตัว” ในสไตล์คนคลั่งรักช่วง Quarantine

เรียกว่าศิลปินลูกครึ่งสาว “วิโอเลต วอเทียร์” เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีเสน่ห์ และรายล้อมไปด้วยความสามารถรอบด้าน ไม่ว่าเธอจะทำอัลบั้มเพลงสากลที่ปล่อยออกมาเมื่อปีที่แล้วกับอัลบั้ม Glitter and Smoke” ก็ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงชาวไทย และแฟนเพลงทั่วเอเชีย นับว่า “วิโอเลต” คือศิลปินที่แฟนเพลงหลากหลายประเทศให้การยอมรับ และทึ่งในเสียงร้องเอกลักษณ์ บวกกับความสามารถในแบบฉบับของตัวเธอเองจนถึงทุกวันนี้

แม้เธอจะทิ้งช่วงในการทำเพลงไปนานเกือบปี แต่ครั้งนี้ “วิโอเลต” กลับมาพร้อมซิงเกิลไทยในชื่อ “กักตัว” ที่เธอแอบกระซิบมาว่าไม่ได้เป็นเพลงเกี่ยวกับการกักตัวธรรมดาทั่วไป เธอเติมเต็มความสดใส และใส่ความเซ็กซี่ ขี้เล่น ในแบบฉบับของเธอลงไป ซึ่งต่างจากซิงเกิลสากลในอัลบั้มก่อนอย่างสิ้นเชิง ซึ่ง “วี” เล่าว่า “วีได้แรงบันดาลใจในการแต่งเพลง กักตัว มาจากช่วงที่ทุกคนกำลังกักตัวจากโรคระบาด COVID-19 วีไม่อยากให้ทุกคนเศร้า หรือวิตกกังวลในช่วงสถานการณ์นี้ เลยอยากส่งเพลง กักตัวให้เป็นอีกหนึ่งเพลงน่ารัก สนุก สดใส ให้ทุกคนได้ยิ้มตาม เต้นตาม เพิ่มพลังบวกให้ทุกคนนะคะ”

“กักตัว” เพลงใหม่ของคนคลั่งรักในยุค Quarantine ที่ได้ “โหน่ง-วิชญ วัฒนศัพท์” โปรดิวเซอร์คู่บุญมาทำเพลงให้ กับจังหวะป็อปสุดสนุก พร้อมคอนเซ็ปต์ที่นำเสนอมุมมองความซุกซน แต่แฝงไปด้วยความน่ารัก ขี้เล่น ของคนขี้อ้อน มาพร้อมมิวสิควิดีโอที่วี อยากชวนคนรักรับบทโดยพระเอกหนุ่มระดับประเทศอย่าง “เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข” มากักตัว และใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบไม่ให้ไปไหน

โดยแฟนเพลงจะได้เห็นซีนเต้นน่ารักๆ ของทั้งคู่ในท่อนฮุค ที่สามารถตามไปแกะท่าเต้น เพื่อร่วม Challenge บน TikTok โดยใช้ชื่อว่า #กักตัวChallenge นอกจากนี้ยังมีน้องแมวสุดน่ารักมารวมซีนและมีตอนจบที่สุดแสนจะหักมุมอีกด้วย แล้วมาลุ้นกันว่าตอนจบจะลงเอยแบบไหน? บอกเลยว่าแค่ฟังเนื้อเพลงที่สาววี เป็นคนแต่งเอง สลับกับดูมิวสิควิดีโอ รับรองว่าทุกคนจะลุกขึ้นมาเต้นตาม และสนุกสนานไปพร้อมกับวี และเจมส์-จิรายุ อย่างแน่นอน

Related Post

“ไม้หมอน” พกซิงเกิลที่ 6 มาฝากแฟนเพลงในชื่อ “รู้สึกดีขึ้นไหม” เพลงที่เขาเขียนเนื้อร้องกลั่นออกมาจากความรู้สึกลึก ๆ ภายในจิตใจ ใช้ภาษา

Plastic Plastic วงดนตรีดูโอ้พี่น้อง ประกอบด้วย “เพลง”– ต้องตา จิตดี และ “ป้อง”- ปกป้อง Read more

ขอเวลาอีกหน่อย เพลงประกอบซีรี่ย์ลุ้นรัก 12% เป็นตัวแทนมุมมองของซีอิ๊ว นายเอกของเรื่อง ที่มีความน้อยใจแต่ก็เข้าใจว่าในวันหนึ่งความสัมพันธ์