site loader
site loader
06/08/2021 ข่าวดี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิจัยสำเร็จแล้ว ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์

ข่าวดี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิจัยสำเร็จแล้ว ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้คิดค้น “ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์” เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยที่มีความลำบากในการกลืนยาชนิดเม็ด ได้รับประทานยาได้ง่ายยิ่งขึ้น

โดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลับจุฬาภรณ์ ได้เผยถึงที่มาของการวิจัยในครั้งนี้ ว่า ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ ยาต้านเชื้อไวรัส ถือเป็นตำรับแรกในประเทศไทย ที่ถูกพัฒนาและคิดค้นสูตรโดย งานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด สำหรับผลิตในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (Hospital preparation) เพื่อนำมาใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส

ปกติแล้วตัวยาดังกล่าว มีไว้ใช้สำหรับรักษาไข้หวัดใหญ่ แต่มีรายงานเบื้องต้นว่าสามารถช่วยลดอาการป่วยรุนแรงของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้ยาเร็วในระยะเริ่มต้นของอาการ โดยยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์

เน้นใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ ที่กลืนยาเม็ดลำบาก โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยให้สามารถผลิตยาให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้และพบการติดเชื้อในเด็กเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้งเพื่อเป็นการสนองพระนโยบายศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีความห่วงใยและตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 จะสามารถเข้าถึงยารักษาโรคฟาวิพิราเวียร์ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วอีกด้วย

Related Post
ทอม เดลีย์

น่ารักสนั่นโซเชียล “ทอม เดลีย์” นักกระโดดน้ำชายเจ้าของภาพน่ารัก “นั่งถักนิตติ้ง” ข้างสระแข่งขัน

ไม่รับเงินเดือน

ผอ.ศบค.ชุดใหญ่ ได้ประกาศไม่ขอรับเงินเดือน ทำให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคน ทยอยประกาศสละรับเงินเดือน 3 เดือนเช่นเดียวกัน

เกาหลี

เร็ว ๆ นี้ ชาวเกาหลีใต้จะได้รับสิทธิ์ “เด็กลง 1 ปี” เป็นอย่างน้อย หากว่าที่ผู้นำคนใหม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ว่า จะใช้วิธีนับอายุแบบสากล