site loader
site loader
12/05/2022 สธ. เตรียมไฟเขียว ลดเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 3 ข้อเสนอเปิดนำร่องผับบาร์ ขึ้นกับ ศบค.พิจารณา

สธ. เตรียมไฟเขียว ลดเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 3 ข้อเสนอเปิดนำร่องผับบาร์ ขึ้นกับ ศบค.พิจารณา

กระทรวงสาธารณสุขประกาศลดระดับเตือนภัยโควิดเหลือระดับ 3 ทั่วประเทศ ขณะที่การขอนำร่องเปิดสถานบันเทิงผับบาร์ ขึ้นอยู่ที่ ศบค.พิจารณา
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โควิด 19 ว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง สอดคล้องกับทั่วโลก จากเดิมเราคาดการณ์ว่าช่วงหลังสงกรานต์จะติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่จากความร่วมมืออย่างดีของประชาชนทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี ไม่มีการระบาดใหญ่ตามมา ดังนั้น ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคโควิด 19 ที่มี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้มีการประกาศลดระดับการเตือนภัยโควิด จากระดับ 4 เหลือระดับ 3 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ยังคงขอให้ทุกคนงดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ระบบปิดที่มีการระบายอากาศไม่ดี และสถานที่แออัด

สำหรับการร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก การเดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด และการเดินทางเข้า-ออกประเทศ หากเป็นคนทั่วไปสามารถดำเนินการได้ แต่ให้เลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ

สำหรับกลุ่มเสี่ยง 608 คือ ผู้สุงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ 3 เข็ม ให้เลี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกลุ่มจำนวนมาก เลี่ยงโดยสารยานพาหนะขนส่งสาธารณะทุกประเภท และงดเดินทางไปต่างประเทศ ถือเป็นข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ไม่เกี่ยวกับมาตรการบังคับแต่อย่างใด

เมื่อถามว่า มีผู้ประกอบการสถานบันเทิงเรียกร้องให้พิจารณาเปิดพื้นที่นำร่องผับ/บาร์ มีความเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร นพ.โอภาส กล่าวว่า จะต้องมีการหารือในที่ประชุม ศบค.อีกครั้ง

Related Post

สำนักข่าว soranews24 รายงานว่าสมาคมการท่องเที่ยวโอดาวาระได้ออกประกาศค้นหาและ 'รับสมัครนินจา' หน้าใหม่ เพื่อเข้ารับหลักสูตรการฝึกอบรม

หลังจาก  Girl From Nowhere ซีซั่น 2 หรือ เด็กใหม่2 ที่ออกอากาศทาง Netflix Read more

ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์

อ.นิธิ แนะนำ วิธีทานยา “ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมช่องทางติดต่อรับยา