site loader
site loader
06/08/2021 จุฬาฯ เปิดรับอาสาสมัคร ฉีดวัคซีน ChulaCov19 mRNA กลุ่มสูงวัยเพิ่มเติม ปักเข็มปลายเดือนนี้

จุฬาฯ เปิดรับอาสาสมัคร ฉีดวัคซีน ChulaCov19 mRNA กลุ่มสูงวัยเพิ่มเติม ปักเข็มปลายเดือนนี้

หลังจากสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula VRC) เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วม โครงการทดสอบวัคซีน ChulaCov19 mRNA vaccine ระยะที่ 1 สำหรับอาสาสมัครอายุ 65-75 ปี จำนวน 24 คน ทั้งนี้ ช่วงที่ได้รับวัคซีนคือปลายเดือนสิงหาคม 2564 นั้น ล่าสุด ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครอาสาสมัครสุขภาพดีสำหรับโครงการ ChulaCov19 vaccine ระยะที่ 1 เพิ่มเติม สำหรับผู้สูงอายุ

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

– อายุ 56-75 ปี
– ไม่มีโรคประจำตัว
– ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19
– ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19

กรณีที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อคัดกรองการเข้าร่วมโครงการ โดยระยะเวลาที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-10 สิงหาคม 2564 และจะเริ่มฉีดวัคซีนปลายเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ทุกท่าน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เท่านั้น

Related Post

เฟซบุ๊กเพจ Dynamic School Thailand ได้ออกมาเปิดเผยเอกสารขอลาออกของคุณครูสาวท่านหนึ่ง ที่ระบุเหตุผลของการลาออกไว้อย่างตรงไปตรงมา

นักวิชาการ แจง แนวคิดหยุดเรียน 1 ปี หากโควิดระบาดรุนแรง

รัฐบาลอนุมัติงบกว่า 9.3 พันล้าน จ่ายค่าวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส หาเพิ่มอีก 10 ล้านโดส